Pemain yang lahir di Mthatha

Pemain Umur Klub
34 tahun Bizana Pondo Chiefs FC Bizana Pondo Chiefs FC
31 tahun Mthatha Bucks Mthatha Bucks
34 tahun
29 tahun Kings United FC Kings United FC
24 tahun Sundowns Sundowns
25 tahun Cape Town City Cape Town City

Kota dekat Mthatha