Novovoronezh

Rusia

Tim Novovoronezh

Pemain yang lahir di Novovoronezh

Pemain Umur Klub
23 tahun Atom Novovoronezh Atom Novovoronezh
20 tahun Atom Novovoronezh Atom Novovoronezh
21 tahun Atom Novovoronezh Atom Novovoronezh
35 tahun

Manajer dan Pelatih lahir di Novovoronezh

Orang Umur Klub
35 tahun